Partneri

Naši partneri

AB CARD d.o.o. ima izuzetno dobru saradnju sa mnogim organzacijama i institucijama. Posebno dobru saradnju ostvarujemo sa Izdavačkom kućom Svetigora, gdje je AB CARD d.o.o. njihov jedini ovlašteni distributer knjiga i časopisa za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercgovinu.

Izuzetnu saradnju smo uspostavili i sa Narodnim pozorištem Republike Srpske u cilju promocije i približavanju široj javnosti ove grane umjetnosti.

U godinama rada koje su iza nas, imali smo izuzetno dobu saradnju sa raznim udruženjima, gdje smo dijelom prihoda od časopisa iz naše distribucije, pomagali rad i projekte tih udruženja.

  • EDUS, Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju. Veliki broj djece i mladih iz Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece “MJEDENICA” uključen je u svakodnevni rad ove organizacije.
  • DEBRA, Udruženje oboljelih od bulozne epidermolize.
  • UDRUŽENJE OBOLJELIH OD CEREBRALNE DJEČIJE PARALIZE KANTONA SARAJEVO.
  • SUNCE, Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama.
  • Udruženje za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom “KUTAK RADOSTI“ Gradačac.
  • Udruga roditelja, djece i osoba sa posebnim potrebama Orašje.
  • Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin iz Fojnice.
  • Zavod za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo.

Budućnost

U budućnosti planiramo da proširimo saradnju i sa drugim institucijama, organizacijama u udrženjima i da na taj način promovišemo njihov rad i programe djelovanja.

Phone: +387 (0)51 490-770
Slobodana Kusturića 13
Banja Luka, RS/BiH